KO FOM SDP BiH USK

Adnan Habibija
Predsjednik
Rođen 23.04.1985. godine u Bihaću. Trenutno student na postdiplomskom studiju Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću na Državno-pravnoj katedri.
Facebook Email
Emil Pajazetović
Sekretar
Rođen 22.07.1994. godine u Velikoj Kladuši.

Trenutno student Ekonomskog fakulteta u Bihaću.

Facebook
Edina Gerzić
Potpredsjednica
Rođena je 06.09.1990. godine u Bosanskoj Krupi. Po zanimanju bachelor Bosanskog jezika i književnosti. Trenutno na master studiju iz književnosti.
Facebook
Ševal Lelić
Potpredsjednik
Rođen 29.05.1992. god. u Cazinu. Trenutno student 3 godine Visoke zdravstvene škole u Bihaću.
Facebook
Nedžad Pobrić
Potpredsjednik
Rođen 23.02.1986. u Bihaću. Pravni fakultet završio 2010. godine. Član predsjedništva OO SDP BiH Ključ.
Facebook