KO SDP BiH USK

Hitno potrebno poslovno restrukturiranje i modernizovanje

Zbog postojećeg stanja u privrednim društvima namjenske industrije u BiH neophodno je poslovno restrukturiranje i modernizovanje u funkciji povećanja poslovne efikasnosti. Ovim bi se spriječilo dalje obezvrjeđivanje i uništavanje tih društava. postojeći sistem upravljanja je neefikasan zbog čega se u nekim društvima stvaraju i stalno uvećavaju gubici. Osnovni cilj je preživljavanje, odnosno rast u uslovima borbe sa konkurencijom. Važeći zakoni ne dozvoljavaju tranziciju vlasničke strukture u dijelu većinskog vlasništva države. Privredna društva u privatnom vlasništvu se nadziru od članova upravnih organa i dioničara pa je korištenje resursa efikasnije. Naš plan je predložiti mjere za realizaciju ciljeva za namjensku industriju BiH u skladu sa načelima SDP-a, dosadašnjim politikama i ciljevima kao i aktuelnoj ekonomskoj situaciji i trendovima u BiH. Poslovno restrukturirati i modernizovati privredna društva namjenske industrije, po potrebi, i to: organizacijski, finansijski i upravljački; Sanirati unutrašnji dug privrednih društava iz namjenske proizvodnje kroz dokapitalizaciju (Vlada i privatni dioničari); Poticati privredna društva iz namjenske industrije da pokrenu proces kodifikacije proizvoda po NATO-standardima; Poticati privredna društva iz namjenske industrije da povećaju izdvajanja za naučno-istraživački rad i obrazovanje potrebnih kadrova; Poticati privredna društva iz namjenske proizvodnje da sa kooperantima obezbijede uslove za povećanje proizvodnje, izvoza, supstituciju uvoza i zaposlenost stručnih kadrova.

Plan 10

Podijelite sa svojim prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Pridruži se

sloboda, jednakost, solidarnost

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com