KO SDP BiH USK

Neophodno je veće prisustvo žena u vladama i parlamentima

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i politički direktor SDP BiH Damir Mašić učestvuje u radu 19. Euroazijskog ekonomskog samita, koji se održava u Istanbulu.

Prvog dana dvodnevne međunarodne konferencije na tematskoj sesiji “Lideri promjena – Podrška društvenoj ravnopravnosti spolova” Mašić je bio jedan od uvodničara i govorio je o neophodnosti većeg učešća i angažmana žena u ukupnim društveno-političkim procesima, kao i potrebi sistemskog rada na poboljšanju položaja žena u svakoj od zemalja.

“Obaveza svih, a pogotovo zemalja članica Vijeća Evrope, je dosljedna implementacija Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici koja je usvojena još 2011. godine. Sve zemlje moraju osigurati pravni, institucionalni i organizacioni okvir za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja. Marginalizovane grupe žena, koje su u velikoj mjeri diskriminisane i društveno isključene, trebale bi biti prioritet svakog društva”, podcrtao je Mašić.

Posebno važnim istakao je potrebu za većom participacijom žena u izvršnim I zakonodavnim organima vlasti, kao i neophodnost uvođenja rodnih kvota u zakone koji regulišu izbor vlada na svim nivoima.

Ovaj samit, koji organizuje „Marmara Fondacija“ iz Turske, svake godine okuplјa veliki broj zvaničnika, privrednika i predstavnika civilnog društva iz mnogih zemalјa svijeta.

Podijelite sa svojim prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Pridruži se

sloboda, jednakost, solidarnost

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu