Vijećnici

Alvir Alibabić
vijećnik
BIHAĆ
Vezira Talakić
vijećnica
BIHAĆ
Nermin Bašanović
vijećnik
BIHAĆ
Faruk-Tokumbo Shokunbi
vijećnik
BIHAĆ
Jasmin Hošić
vijećnik
BIHAĆ
Fatka Kulenović
vijećnica
BIHAĆ
Zrinka Ćoralić
vijećnica
BIHAĆ
Azra Hasić
vijećnica
BIHAĆ
Adnan Lipovača
vijećnik
BIHAĆ
Suvad Šahinović
vijećnik
BUŽIM
Muhidin Šertović
vijećnik
BOSANSKA KRUPA
Bešić Đemal
vijećnik
BOSANSKA KRUPA
Adis Džafić
vijećnik
BOSANSKA KRUPA
Asim Delalić
vijećnik
BOSANSKA KRUPA
Husein Gerzić
vijećnik
BOSANSKA KRUPA
Emira Družić
vijećnica
BOSANSKI PETROVAC
Refik Lelić
vijećnik
CAZIN
Sabina Murić
vijećnica
CAZIN
Ivana Čavlović
vijećnica
SANSKI MOST
Nijaz Halilović
vijećnik
SANSKI MOST
Almin Hopovac
vijećnik
SANSKI MOST
Hajrudin Jakupović
vijećnik
SANSKI MOST
Fajko Malovčić
vijećnik
SANSKI MOST
Sawanda Aiman
vijećnica
SANSKI MOST
Selman Velid
vijećnik
SANSKI MOST