Vlada FBiH usvojila drugu inicijativu dr. Havića

Vlada FBiH usvojila drugu inicijativu dr. Havića

Vlada FBiH na svom 36. zasijedanju, usvojila je drugu inicijativu Hajrudina Havića za donošenje izmjena i dopuna propisa iz oblasti ugostiteljstva i turizma i oblasti poduzetništva i obrta,Vlada Federacije BiH je utvrdila izjašnjenje kojim podržava ovu inicijativu (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakon o turističkoj djelatnosti).

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, podržala inicijativu za donošenje Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u Federaciji BiH, koju je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Hajrudin Havić, a u vezi s presudom Ustavnog suda FBiH od 3. jula 2014. godine, kojom je utvrđeno da Zakon o turističkim zajednicama i promociji turizma u FBiH nije saglasan sa Ustavom Federacije BiH, jer nije ispoštovana procedura prijenosa nadležnosti sa kantonalnih na federalnu vlast putem pisanih odluka kantonalnih skupština.

Imajući u vidu značaj turizma u ukupnom razvoju privrede Bosne i Hercegovine u cjelini i promocije turizma kao bitnog segmenta u razvoju turističke djelatnosti, Vlada FBiH preduzet će sve aktivnosti na izradi Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u FBiH, kako bi ova oblast bila uređena prema Ustavu FBiH i pozitivnim zakonskim propisima.

Također, treba istaći da će ovaj zakon biti predložen u skladu sa ustavnim ovlastima federalne i kantonalne vlasti, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Kako se radi o složenoj zakonskoj materiji iz nadležnosti federalne i kantonalne vlasti, on će biti dostavljen na razmatranje u redovnoj proceduri za donošenje zakonskih akata.

Povodom druge inicijative Hajrudina Havića za donošenje izmjena i dopuna propisa iz oblasti ugostiteljstva i turizma i oblasti poduzetništva i obrta, Vlada Federacije BiH je utvrdila izjašnjenje kojim podržava ovu inicijativu (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakon o turističkoj djelatnosti).

Navedeno je da je u Reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018. godina (Ažurirani Akcioni plan za realizaciju Reformske agende FBiH), koju provodi Vlada Federacije BiH, predviđeno donošenje Zakona o turizmu u Federaciji BiH, u okviru kojeg će biti obuhvaćene turističke usluge, i tako razmatrana ova inicijativa.

U cilju izrade što kvalitetnijeg Zakona o turizmu u Federaciji BiH, Federalna vlada prihvatit će sve prijedloge, mišljenja i sugestije koji će doprinijeti poboljšanju turističke privrede. Također, Vlada FBiH podržava inicijativu o izmjeni i dopuni propisa iz oblasti ugostiteljstva koju će uzeti u obzir prilikom izrade prve radne verzije izmjena i dopuna Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Ovi zakoni bit će predloženi u skladu sa ustavnim ovlaštenjima federalne i kantonalne vlasti, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Podsjećamo da zbog nejedinstva Neformalnog kluba krajiških zastupnika u Predstavničkom domu parlamenta F BiH nije usvojen amandman na budžet F BiH za 2016. godinu, kojim bi se izdvojila sredstva za asfaltiranje puta do Štrbačkog buka, koji je predložio dr. Havić u Predstavničkom domu parlamenta F BiH, zajedno sa Željkom Mirkovićem koji je isti amandman predložio u Domu naroda Parlamenta F BiH.

Podijelite sa svojim prijateljima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn