KO SDP BiH USK

Vlada FBiH usvojila drugu inicijativu dr. Havića

Vlada FBiH na svom 36. zasijedanju, usvojila je drugu inicijativu Hajrudina Havića za donošenje izmjena i dopuna propisa iz oblasti ugostiteljstva i turizma i oblasti poduzetništva i obrta,Vlada Federacije BiH je utvrdila izjašnjenje kojim podržava ovu inicijativu (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakon o turističkoj djelatnosti).

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, podržala inicijativu za donošenje Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u Federaciji BiH, koju je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Hajrudin Havić, a u vezi s presudom Ustavnog suda FBiH od 3. jula 2014. godine, kojom je utvrđeno da Zakon o turističkim zajednicama i promociji turizma u FBiH nije saglasan sa Ustavom Federacije BiH, jer nije ispoštovana procedura prijenosa nadležnosti sa kantonalnih na federalnu vlast putem pisanih odluka kantonalnih skupština.

Imajući u vidu značaj turizma u ukupnom razvoju privrede Bosne i Hercegovine u cjelini i promocije turizma kao bitnog segmenta u razvoju turističke djelatnosti, Vlada FBiH preduzet će sve aktivnosti na izradi Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u FBiH, kako bi ova oblast bila uređena prema Ustavu FBiH i pozitivnim zakonskim propisima.

Također, treba istaći da će ovaj zakon biti predložen u skladu sa ustavnim ovlastima federalne i kantonalne vlasti, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Kako se radi o složenoj zakonskoj materiji iz nadležnosti federalne i kantonalne vlasti, on će biti dostavljen na razmatranje u redovnoj proceduri za donošenje zakonskih akata.

Povodom druge inicijative Hajrudina Havića za donošenje izmjena i dopuna propisa iz oblasti ugostiteljstva i turizma i oblasti poduzetništva i obrta, Vlada Federacije BiH je utvrdila izjašnjenje kojim podržava ovu inicijativu (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakon o turističkoj djelatnosti).

Navedeno je da je u Reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018. godina (Ažurirani Akcioni plan za realizaciju Reformske agende FBiH), koju provodi Vlada Federacije BiH, predviđeno donošenje Zakona o turizmu u Federaciji BiH, u okviru kojeg će biti obuhvaćene turističke usluge, i tako razmatrana ova inicijativa.

U cilju izrade što kvalitetnijeg Zakona o turizmu u Federaciji BiH, Federalna vlada prihvatit će sve prijedloge, mišljenja i sugestije koji će doprinijeti poboljšanju turističke privrede. Također, Vlada FBiH podržava inicijativu o izmjeni i dopuni propisa iz oblasti ugostiteljstva koju će uzeti u obzir prilikom izrade prve radne verzije izmjena i dopuna Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Ovi zakoni bit će predloženi u skladu sa ustavnim ovlaštenjima federalne i kantonalne vlasti, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Podsjećamo da zbog nejedinstva Neformalnog kluba krajiških zastupnika u Predstavničkom domu parlamenta F BiH nije usvojen amandman na budžet F BiH za 2016. godinu, kojim bi se izdvojila sredstva za asfaltiranje puta do Štrbačkog buka, koji je predložio dr. Havić u Predstavničkom domu parlamenta F BiH, zajedno sa Željkom Mirkovićem koji je isti amandman predložio u Domu naroda Parlamenta F BiH.

Podijelite sa svojim prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Pridruži se

sloboda, jednakost, solidarnost

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu